Vòng tròn lượng giác

Muốn học tốt lượng giác, bạn cần phải nhớ kĩ vòng tròn lượng giác. Thông qua vòng tròn này ta biết được nhiều thông tin quan trọng. Dưới đây là vòng tròn lượng giác đầy đủ nhất mà em cần biết: Trên hình là vòng tròn lượng giác mô tả các giá trị của cos, … Đọc tiếp Vòng tròn lượng giác

Hướng dẫn tìm kiếm trang luonggiac.com

Luonggiac.com là trang web về giáo dục, chuyên cung cấp các bài tập cũng như công thức hữu ích cho học sinh. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng Bước 1: Vào trình duyệt cốc cốc, google chrome, firefox, opera, … (tùy theo thói quen của bạn). Gõ google.com thì ta sẽ có … Đọc tiếp Hướng dẫn tìm kiếm trang luonggiac.com

Bài tập trắc nghiệm lượng giác đầy đủ

Bài tập 1. Tìm tập xác định của hàm số sau \(y = \tan (x – \frac{\pi }{4}).\cot (x – \frac{\pi }{3})\) A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{\pi }{4} + k\pi ,\frac{\pi }{3} + k\pi ;{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {\frac{{3\pi }}{4} + k\pi ,\frac{\pi }{5} + k\pi ;{\rm{ }}k \in … Đọc tiếp Bài tập trắc nghiệm lượng giác đầy đủ

Bài tập lượng giác chủ đề tìm tập xác định của hàm số

Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số \(y = \frac{{1 – \sin 2x}}{{\cos 3x – 1}}\) A. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{{2\pi }}{3},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) B. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{6},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) C. \(D = \mathbb{R}\backslash \left\{ {k\frac{\pi }{3},{\rm{ }}k \in \mathbb{Z}} \right\}\) D. \(D = \mathbb{R}\backslash … Đọc tiếp Bài tập lượng giác chủ đề tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}$ A. min y = 4/3, max y = 4 , B. min y = 4/3, max y = 3 C. min y = 4/3, max y = 2 D. min y = 1/2, max y … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = \frac{4}{{1 + 2{{\sin }^2}x}}$

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sinx + 4cosx + 1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sinx + 4cosx + 1 A. maxy = 6, min y = – 2 , B. maxy = 4, min y = – 4 , C. maxy = 6, min y = – 4 , D. maxy = 6, … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sinx + 4cosx + 1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sin(x) + 4cos(x) – 1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sin(x) + 4cos(x) – 1 A. $\min y = – 6;{\rm{ }}\max y = 4$ B. $\min y = – 6;{\rm{ }}\max y = 5$ C. $\min y = – 3;{\rm{ }}\max y = 4$ D. $\min y = … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau y = 3sin(x) + 4cos(x) – 1

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau $y = 2{\sin ^2}x + 3\sin 2x – 4{\cos ^2}x$ A. $\min y = – 3\sqrt 2 – 1;{\rm{ }}\max y = 3\sqrt 2 + 1$ B. $\min y = – 3\sqrt 2 – 1;{\rm{ }}\max y = 3\sqrt 2 – … Đọc tiếp Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau f(x) = sin(x)

Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau f(x) = sin(x) A. ${T_0} = 2\pi $ B. ${T_0} = \pi $ C. ${T_0} = \frac{\pi }{2}$ D. ${T_0} = \frac{\pi }{4}$ Lời giải Ta có $f(x + 2\pi ) = \sin (x + 2\pi ) = \sin x = f(x){\rm{ }}\forall … Đọc tiếp Tìm chu kì cơ sở (nếu có) của các hàm số sau f(x) = sin(x)

 Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1

Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1 . A. $\left| k \right| < \sqrt 2 $ B. $\left| k \right| < 2\sqrt 3 $ C. $\left| k \right| < \sqrt 3 $ D. $\left| k \right| < 2\sqrt 2 $ … Đọc tiếp  Tìm k để giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{{k\sin x + 1}}{{\cos x + 2}}$ lớn hơn -1