1 học sinh chuyên

  1. Bạn có bao giờ nghĩ, chi phí đào tạo một học sinh tự kỉ lớn gấp nhiều lần 1 học sinh chuyên không?
  2. Là một nhà khoa học, bạn dùng phương pháp luận nào để lấy một vài ví dụ “thành công” để suy ra rằng không cần đào tạo chuyên sâu cũng có thể thành công? Hơn nữa như thế nào là “thành công”? Có một cuộc sống khá giả? Hay giống như Vincent van Gogh, rời khỏi cõi đời rồi không biết mình để lại một gia tài?
  3. Hơn nữa đi học, bạn mới chỉ trang bị cho mình tư duy thôi, bạn có nghĩ sao khi mỗi cá nhân có một “thế năng” khác nhau?
    Còn nhận thức nữa. Tư duy tốt, thậm chí rất tốt, nhưng không nhận thức tốt điểm đứng dưới chân của mình thì điều mà bạn chờ đợi sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
    Có thể đó là điều cần làm để cải cách giáo dục?
  4. Bạn có tư duy cào bằng, đó là sự công bằng theo bạn? Nếu bạn có 97 triệu usd, bạn mang chia đều cho mỗi người dân bạn sẽ có cảm giác công bằng. Nhưng nếu bạn đầu tư cho 97 start – up bạn sẽ có cơ hội có 1 start – up thành công. Tiền bạc có hình khối, trong đó chiều thời gian đóng vai trò quan trọng.
  5. Cuối cùng, tôi cho rằng tranh luận là cần thiết, nhưng phải có con số và phương pháp luận nữa. Tốt nhất là có một đề tài cấp nhà nước, cấp bộ giáo dục, phối hợp với các địa phương, tổng kết lại kết quả của những chương trình đào tạo, kinh phí và những kết quả thu nhận được trong nhiều năm qua.