Xét tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác

I. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.    Để chứng minh hàm số y = f(x) tuần hoàn, ta thực hiện theo các bước: Bước 1: Xét hàm số y = f(x), tập xác định là D, ta cần dự đoán số thực dương T$_0$ sao cho: Với mọi x ∈ D, ta có: x – … Đọc tiếp Xét tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác

Tập xác định của hàm số lượng giác

I. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG Muốn tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau: Phương pháp 1. Tìm tập D của x để f(x) có nghĩa, tức là tìm: D = {x ∈ R | f(x) có nghĩa}. Phương pháp 2. Tìm tập … Đọc tiếp Tập xác định của hàm số lượng giác

Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác

Phương pháp Cho hàm số lượng giác y = f(x) tuần hoàn với chu kì T Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị lượng giác của hàm số, ta chỉ cần khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên một đoạn có độ dài bằng T sau đó ta tịnh tiến … Đọc tiếp Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác

Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Để tìm tập xác định có nghĩa hay tập giá trị của một hàm số lượng giác khi biến số của nó thay đổi là vấn đề quan trọng học sinh cần nắm rõ trong quá trình học cũng như muốn hiểu sâu về hàm lượng giác. Để học sinh có thể tìm tập xác … Đọc tiếp Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Lượng giác và hàm số lượng giác

Nhiều bạn đặt câu hỏi: lượng giác là gì? Lượng giác là một phần quan trọng toán học dùng để tìm hiểu về các đặc điểm của hình tam giác; mối liên hệ mật thiết giữa cạnh và góc trong tam giác. Để hiểu chi tiết chúng ta cùng xem lại một số công thức lượng … Đọc tiếp Lượng giác và hàm số lượng giác

Công thức lượng giác đầy đủ từ căn bản tới nâng cao

Nhớ bảng công thức lượng giác là yếu tố quan trọng khi giải toán. Dưới đây là hệ thống lại bảng lượng giác cơ bản và nâng cao cùng với cách học thuộc công thức lượng giác bằng thơ, thần chú. Bảng công thức lượng giác gồm các công thức cơ bản và các công … Đọc tiếp Công thức lượng giác đầy đủ từ căn bản tới nâng cao