Những phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

Phương trình lượng giác cơ bản a) Phương trình\(\sin x = m\). +) Nếu \(\left| m \right| > 1\) thì phương trình vô nghiệm. +) Nếu \(\left| m \right| \le 1\) thì phương trình \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \arcsin m + k2\pi \\x = \pi  – \arcsin m + k2\pi \end{array} \right.\) Đặc biệt: \(\sin x = \sin \alpha  \Leftrightarrow … Đọc tiếpNhững phương trình lượng giác cơ bản lớp 11

Chuyên đề các hàm số lượng giác

Hàm số tuần hoàn Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có TXĐ \(D\) được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số \(T \ne 0\) sao cho: a)\(\forall x \in D\)đều có \(x – T \in D,x + T \in D\). b)\(\forall x \in D\)đều có \(f\left( {x + T} \right) = f\left( x \right)\). Số \(T > 0\) nhỏ nhất thỏa mãn … Đọc tiếpChuyên đề các hàm số lượng giác

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

PHƯƠNG PHÁP 1.    Với các hàm số lượng giác cơ bản, ta có: a.    Hàm số y = sinx Đồng biến trên khoảng (-$\frac{\pi }{2}$ + 2kπ, $\frac{\pi }{2}$ + 2kπ) với k ∈ Z. Nghịch biến trên khoảng ($\frac{\pi }{2}$ + 2kπ, $\frac{{3\pi }}{2}$ + 2kπ) với k ∈ Z. b.    Hàm số … Đọc tiếpKhảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

PHƯƠNG PHÁP Sử dụng các tính chất của các hàm số lượng giác cơ bản. VÍ DỤ VẬN DỤNG Thí dụ 1.    Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mỗi hàm số sau: a.   y = 2cos(x + $\frac{\pi }{3}$) + 3. b.   y = $\sqrt {1 – \sin \left( … Đọc tiếp Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác

I. Phương pháp thực hiện Ta thực hiện theo các bước sau: Bước 1:    Tìm tập xác định D của hàm số, khi đó: Nếu D là tập đối xứng (tức là ∀x ∈ D ⇒ -x ∈ D), ta thực hiện tiếp bước 2. Nếu D không phải là tập đối xứng (tức … Đọc tiếpXét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác

Xét tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác

I. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.    Để chứng minh hàm số y = f(x) tuần hoàn, ta thực hiện theo các bước: Bước 1: Xét hàm số y = f(x), tập xác định là D, ta cần dự đoán số thực dương T$_0$ sao cho: Với mọi x ∈ D, ta có: x – … Đọc tiếpXét tính tuần hoàn của các hàm số lượng giác

Tập xác định của hàm số lượng giác

I. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG Muốn tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau: Phương pháp 1. Tìm tập D của x để f(x) có nghĩa, tức là tìm: D = {x ∈ R | f(x) có nghĩa}. Phương pháp 2. Tìm tập … Đọc tiếpTập xác định của hàm số lượng giác

Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác

Phương pháp Cho hàm số lượng giác y = f(x) tuần hoàn với chu kì T Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị lượng giác của hàm số, ta chỉ cần khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên một đoạn có độ dài bằng T sau đó ta tịnh tiến … Đọc tiếpTính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác

Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Để tìm tập xác định có nghĩa hay tập giá trị của một hàm số lượng giác khi biến số của nó thay đổi là vấn đề quan trọng học sinh cần nắm rõ trong quá trình học cũng như muốn hiểu sâu về hàm lượng giác. Để học sinh có thể tìm tập xác … Đọc tiếpTập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Lượng giác và hàm số lượng giác

Nhiều bạn đặt câu hỏi: lượng giác là gì? Lượng giác là một phần quan trọng toán học dùng để tìm hiểu về các đặc điểm của hình tam giác; mối liên hệ mật thiết giữa cạnh và góc trong tam giác. Để hiểu chi tiết chúng ta cùng xem lại một số công thức lượng … Đọc tiếpLượng giác và hàm số lượng giác