Các dạng toán về số phức và lời giải bài tập đề thi thử

I. Lý thuyết Số phức  Việc xây dựng tập hợp số phức được đặt ra từ vấn đề mở rộng tập hợp số thực sao cho mọi phương trình đa thức đều có nghiệm. Để giải quyết vấn đề này, ta bổ sung vào tập số thực một số mới, kí hiệu là i và … Đọc tiếpCác dạng toán về số phức và lời giải bài tập đề thi thử