Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu với bạn sơ lược về hàm số lượng giác, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khảo sát sự biến thiên và cách vẽ đồ thị hàm số lượng giác sao cho hiệu quả. Đây là chủ đề khó nên bạn cần xem theo thứ tự từ trên xuống

PHƯƠNG PHÁP

1.    Với các hàm số lượng giác cơ bản, ta có:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

2.    Với các hàm số lượng giác phức hợp, để xét sự biến thiên của nó ta sử dụng định nghĩa.

3.    Các phép biến đổi đồ thị cơ bản được tổng kết theo sơ đồ sau:

Các phép biến đổi đồ thị cơ bản được tổng kết theo sơ đồ

4.    Với các hàm số chứa dấu trị tuyệt đối, ta có các kết quả:

Từ đồ thị hàm số y = f(x):

hàm số lượng giác phức hợp