Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Để tìm tập xác định có nghĩa hay tập giá trị của một hàm số lượng giác khi biến số của nó thay đổi là vấn đề quan trọng học sinh cần nắm rõ trong quá trình học cũng như muốn hiểu sâu về hàm lượng giác. Để học sinh có thể tìm tập xác … Đọc tiếpTập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Lượng giác và hàm số lượng giác

Nhiều bạn đặt câu hỏi: lượng giác là gì? Lượng giác là một phần quan trọng toán học dùng để tìm hiểu về các đặc điểm của hình tam giác; mối liên hệ mật thiết giữa cạnh và góc trong tam giác. Để hiểu chi tiết chúng ta cùng xem lại một số công thức lượng … Đọc tiếpLượng giác và hàm số lượng giác

Công thức lượng giác đầy đủ từ căn bản tới nâng cao

1. Hàm số lượng giác và dấu của nó 2. Hàm số lượng giác của một số góc đặc biệt 3. Một số góc đặc biệt 4. Các công thức cơ bản 5. Hàm số lượng giác của góc bội 6. Công thức hạ bậc 7. Hàm số lượng giác của tổng và hiệu các góc 8. Biến đổi … Đọc tiếpCông thức lượng giác đầy đủ từ căn bản tới nâng cao