Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

Trong bài viết trước mình đã giới thiệu với bạn sơ lược về hàm số lượng giác, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn khảo sát sự biến thiên và cách vẽ đồ thị hàm số lượng giác sao cho hiệu quả. Đây là chủ đề khó nên bạn cần xem theo thứ tự từ … Đọc tiếp Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác

Phương pháp Cho hàm số lượng giác y = f(x) tuần hoàn với chu kì T Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị lượng giác của hàm số, ta chỉ cần khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên một đoạn có độ dài bằng T sau đó ta tịnh tiến … Đọc tiếp Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác