Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

PHƯƠNG PHÁP 1.    Với các hàm số lượng giác cơ bản, ta có: a.    Hàm số y = sinx Đồng biến trên khoảng (-$\frac{\pi }{2}$ + 2kπ, $\frac{\pi }{2}$ + 2kπ) với k ∈ Z. Nghịch biến trên khoảng ($\frac{\pi }{2}$ + 2kπ, $\frac{{3\pi }}{2}$ + 2kπ) với k ∈ Z. b.    Hàm số … Đọc tiếp Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số lượng giác

Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác

Phương pháp Cho hàm số lượng giác y = f(x) tuần hoàn với chu kì T Để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị lượng giác của hàm số, ta chỉ cần khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên một đoạn có độ dài bằng T sau đó ta tịnh tiến … Đọc tiếp Tính chất của hàm số lượng giác và đồ thị hàm số lượng giác