Xét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác

I. Phương pháp thực hiện Ta thực hiện theo các bước sau: Bước 1:    Tìm tập xác định D của hàm số, khi đó: Nếu D là tập đối xứng (tức là ∀x ∈ D ⇒ -x ∈ D), ta thực hiện tiếp bước 2. Nếu D không phải là tập đối xứng (tức … Đọc tiếp Xét tính chẵn, lẻ của hàm số lượng giác