Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác

Để tìm tập xác định có nghĩa hay tập giá trị của một hàm số lượng giác khi biến số của nó thay đổi là vấn đề quan trọng học sinh cần nắm rõ lý thuyết và giá trị vòng tròn lượng giác. Để học sinh có thể tìm tập xác định đơn giản cho mỗi … Đọc tiếp Tập xác định và tập giá trị của hàm số lượng giác